Friday, September 21, 2007

siraman rohani ke-3 Ramadhan

Toleransi
Ust. Jamaluddin Abdul Khaliq

akhlak yang terpuji mislakan yaitu bersopan santun dan saling menghargai.akhlak merupakan ajaran yang penting untuk dilaksanakan.islam mengajarkan umatnya bersikap toleran dan akhlak yang terpuji pada saat itu rasullulah di larang memasuki kota mekah untuk melaksankan ibadah dengan sikap toleran maka rasullulah bisa memasukinya kembali.

Aisyah radhiAllahu 'anha berkata: "Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran itu sendiri". Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa: "Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan di atas bumi".

Rasulullah SAW diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia meskipun sudah banyak nabi2 dan rasul lainnya yang telah diutus untuk melaksanakan tugas ini. Rasulullah diutus untuk memperjelas ajaran agama yaitu agama Islam. Hakikat agama adalah bagaimana kita berhubungan baik dengan sesama. Islam selalu mengajari kita untuk selalu bersikap mulia.

Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai Toleransi. Toleransi menjadi leibh berharga lagi jika diterapkan di dalam berperang, misalnya pada salah satu peperangan kaum muslim dengan kaum Quraisy, jumlah prajurit kafir kelewat lebih banyak jauh dari jumlah prajurit Islam, namun pasuka muslim tetap berjuang gigih dan akhirnya kemenangan berada di pihak Islam.

1.Rasulullah diutus ke bumi tujuannya ialah salah satunya untuk menyempurnkan akhlaq.
2.
Tabiat setiap manusia berbeda-beda dan bermacam-macam.
3.
Islam mengajak kita untuk selalu bersikap toleransi.
4.
Kemenangan tiada lain dari Allah swt.
5.
Agama Islam juga mengajarkan keharmonisan kepada seluruh ummatnya.
6.
Dalam Islam, jika ada yang berbuat salah dibenarkan, jika ada yang tidak tahu diberitahu, jika ada yang bertengkar didamaikan, dan lain sebagainya.
7.
Contoh toleransi yang patut kita lakukan atau sering kita temui diantaranya ialah menghormati pendapat-pendapat orang lain.

Ciri-ciri orang yang selalu bertoleransi diantaranya adalah:
-- Memaafkan saudaranya kerika posisinya dalam keadaan kuat.
-- Menjaga perasaan saudara, ketika ia dalam keadaan merasa bersalah
-- Menghormati pendapat orang lain dalam masalah-masalah kecil
-- Meninggalkan perkara-perkara sunnah dalam rangka menjaga persaudaraan kita dengan orang lain.
(kalau2 diperkirakan kawan kita itu mudah tersinggung)

0 comments:

SELAMAT DATANG DI BLOGKU.UNTAIAN KATA-KATA YANG TERPANCAR DI DALAM JIWA.SEMOGA BERMANFAAT BAGI YANG MEMBACA.