Sunday, August 26, 2007

jalan-jalan ke mesjid bersejarah di kota mesir >_<


pada sebelumnya saya mengunjungi mesjid-mesjid bersejarah yang ada di kota mesir antara lain mesjid adalah sebagai berikut

a. Masjid `Amr ibn al-`Ash, adalah masjid pertama di Afrika yang dibangun oleh `Amr ibn al-Ash atas perintah Khalifah Umar ibn al-Khatthab, setibanya di Mesir pada tahun 21 H/641 M. Berada di kota Fushthat.
b. Masjid al-Azhar. Dibangun pada tahun 359 H/970 M oleh Jawhar al-Shiqilli atas perintah Khalifah Mu`iz li Dinillah, khalifah Daulah Fathimiyyah yang berpusat di Tunis. Masjid inii dibangun dalam waktu 26 bulan dan diikuti dengan pembangunan kota al-Qahirah (Kairo).
c. Masjid Muhammad `Ali didirikan oleh Muhammad `Ali Pasya, Bapak Mesir Modern di penghujung abad ke 19. Dibangun dari marmer dan granit. Bentuknya mirip masjid-masjid yang ada di Turki, Albania dan Yugoslavia. Di dalamnya terdapat kuburan Muhammad Ali. Terletak di dalam benteng Shalahuddin.
d. Masjid Sayyidina Husayn. Dinamakan demikian karena di dalamnya terdapat makam (kepala) Husayn r.a., cucu Nabi Muhammad Saw, yang wafat di Karbala. Semula dimakamkan di Asqalan (Palestina) dan oleh Dinasti Fathimy dipindahkan ke Kairo. Terletak berseberangan dengan Masjid al-Azhar.
e. Masjid Ahmad ibnThoulun. Didirikan oleh Dinasti Thoulun pada tahun 879 M. Bercorak seperti masjid-masjid Mesir umumnya diperindah dengan menara dengan tangga melingkar ala Sumeria, Iraq. Merupakan masjid ketiga terbesar di Mesir. Terletak di kawasan Sayyidah Zaenab, Kairo.
f. Masjid Imam al-Syafi`i. Terletak di Hayy al-Syafi`i, Cairo. Berdampingan dengan makam Imam al-Syafi`i. Imam Madzhab besar ini wafat tahun 820 M di Mesir.
g. Masjid Sulthan Hasan dan Masjid Rifa`i. Terletak di samping benteng Shalahuddin. Masjid Sultan Hasan dibangun oleh Sulthan Hasan dari Dinasti Mamalik pada tahun 1348-1351 M. Persis di sisinya berdiri Masjid Rifa`i. Di dalamnya terdapat makam Syeikh Rifa`i, seorang ulama dan juru dakwah. Disamping itu terdapat pula di dalam masjid ini makam Raja Farouk yang digulingkan oleh revolusi 1952 dan makam Syah Reza Pahlevi, raja Iran yang digulingkan dan terusir dari Iran pada tahun 1979.

0 comments:

SELAMAT DATANG DI BLOGKU.UNTAIAN KATA-KATA YANG TERPANCAR DI DALAM JIWA.SEMOGA BERMANFAAT BAGI YANG MEMBACA.